Privacy Policy

Εφαρμογή Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων

Σημαντική ενημέρωση για την Προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων

Σας ενημερώνουμε πως από την 25η Μαΐου 2018, έχει τεθεί σε εφαρμογή ο νέος Ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων, γνωστός ως GDPR.
Στην Ηellenic Ηospitality Ηouse ΙΚΕ προχωρήσαμε σε ενσωμάτωση του Κανονισμού στην πολιτική λειτουργίας της επιχείρησής μας, ενισχύοντας την προστασία των δεδομένων σας που αποτελεί -σταθερά- προτεραιότητά μας.
Εδώ θα βρείτε πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Παρακαλούμε αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε τη σημαντική αυτή πληροφόρηση που σας αφορά.
Διαβάστε παρακάτω την Πολιτική μας ως προς την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων .

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ/ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ HELLENIC HOSPITALITY HOUSE IKE

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η Εταιρεία με την επωνυμία «Ηellenic Ηospitality Ηouse Τουριστική- Συμβουλευτική Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία» και τον διακριτικό τίτλο «Η.Η.Η.ΙΚΕ», εφεξής η «ΗΗΗ» δραστηριοποιείται στον τομέα του τουρισμού στην Ελλάδα και συγκεκριμένα εκμεταλλεύεται το κατάλυμα «Hellenic Hospitality House» που βρίσκεται στην Αθήνα , στην περιοχή Μοναστηράκι επί της οδού Αιόλου αρ, 53 παρέχοντας υπηρεσίες διαμονής. Το κατάλυμα διαθέτει προς τους πελάτες του 8 κλίνες-δωμάτια εκ των οποίων τα 5 είναι διαμερίσματα με κουζίνα και τα 3 είναι δίκλινα δωμάτια. Η ηλεκτρονική μας διεύθυνση είναι info@hellenichouse.com.

Η ΗΗΗ δημιούργησε και διαχειρίζεται την επίσημη ιστοσελίδα της : www.hellenichouse.com όπου προβάλλεται το κατάλυμά μας χωρίς να παρέχεται η δυνατότητα άμεσης κράτησης δωματίου από αυτήν .Αυτή η ιστοσελίδα είναι η επίσημη ιστοσελίδα της ΗΗΗ και περιέχει ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες και πνευματικά δικαιώματα κατοχυρωμένα με επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος .Απαγορεύεται οποιαδήποτε εμπορική αναπαραγωγή , εκχώρηση ή παραχώρηση χωρίς την έγγραφη άδεια της ΗΗΗ. Η πρόσβαση και η χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της υπόκειται στους όρους και προυποθέσεις χρήσης τους τους οποίους παρακαλείσθε να αναγνώσετε προσεκτικά πριν επισκεφθείτε το www.hellenichouse.com

Η ΗΗΗ με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σχεδιάζει σταδιακά νέα ανακαινισμένα δωμάτια και αναβαθμίζει διαρκώς τα καταλύματα και τις υπηρεσίες της ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και προτιμήσεις σας. Η προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών της ΗΗΗ γίνεται μέσω της προβολής τους από την επίσημη ιστοσελίδα μας ,μέσω των συνεργαζόμενων ιστοτόπων (sites) Καναλιών (ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ) που μεσολαβούν μεταξύ του καταλύματος και του τουρίστα για on line κρατήσεις παγκοσμίως με τις οποίες έχουμε συμβάσεις συνεργασίας και οι οποίες είναι οι: BOOKING.COM και EXPEDIA. Τέλος , η προβολή μας γίνεται και μέσω του ιστότοπου www.syncrez.com που αποτελεί ηλεκτρονική μηχανή κρατήσεων (channel manager).

Οι κρατήσεις γίνονται on line αποκλειστικά και μόνον μέσω των ως άνω αναφερόμενων ιστοτόπων των καναλιών και μέσω του συστήματος κρατήσεων SYNCREZ channel manager. Η επικοινωνία με τους πελάτες γίνεται μέσω των παραπάνω ιστοτόπων και , εφόσον επιθυμείτε, μέσω έντυπου, τηλεφωνικού ή ηλεκτρονικού μέσου, στα στοιχεία επικοινωνίας που είτε έχετε δηλώσει στην Εταιρεία ΗΗΗ στο έντυπο του registration rent form ή διά γραπτού email δίνοντας την συναίνεσή σας .

Για να συνεχίσουμε να επικοινωνούμε μαζί σας προκειμένου να σας προτείνουμε καταλύματα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας, παρακαλούμε για τη συγκατάθεσή σας:

ΝΑΙ, επιθυμώ
ΟΧΙ, δεν επιθυμώ

την ενημέρωσή μου από την Εταιρεία , στο πλαίσιο προωθητικών ενεργειών, για το σχεδιασμό των οποίων ενδέχεται να γίνει συλλογή και χρήση των δεδομένων μου προσωπικού χαρακτήρα.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Για τις κρατήσεις μας συνεργαζόμαστε με άλλους ιστότοπους – κανάλια (websites) που μεσολαβούν μεταξύ του καταλύματος και του πελάτη-τουρίστα για on line κρατήσεις παγκοσμίως. Συγκεκριμένα η Hellenic Hospitality House IKE έχει συνάψει Σύμβαση τέτοιου είδους συνεργασίας με τα κανάλια “Booking.com” και “Expedia” , ενώ δυνάμει της από 22/05/2018 Σύμβασης συνεργάζεται επίσης με την εταιρεία «Greeka Hellas» η οποία τυγχάνει αποκλειστική διανομέας στην Ελλάδα της διαδικτυακής μηχανής κρατήσεων «SYNCREZ CHANNEL MANAGER».Με τη συμφωνία αυτήν η εταιρεία μας έχει έναντι τιμήματος πρόσβαση στην ως άνω ιστοσελίδα και διατηρεί δικαίωμα χρήσης της μηχανής κρατήσεων Syncrez μέσω της οποίας ο πελάτης της εταιρείας μας προβαίνει στην κράτηση του δωματίου που επιθυμεί στο κατάλυμα μας είτε απευθείας μέσω της παραπάνω ιστοσελίδας είτε με την μεσολάβηση των προαναφερθέντων 2 καναλιών και σε κάθε περίπτωση μέσω της GOOGLE for business σύμφωνα με την Οδηγία GDPR και σύμφωνα με την κείμενη ελληνική και ευρωπαική νομοθεσία.

H Εταιρεία μας δεν αντιγράφει πληροφορίες με τα προσωπικά δεδομένα των τουριστών -πελατών της και δεν συλλέγει ούτε επεξεργάζεται τέτοιου είδους δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα . Συνεπώς δεν τίθεται ζήτημα κοινοποίησης προς τρίτους, πώλησης, μεταπώλησης , ενοικίασης σε τρίτους ή καθ’οποιονδήποτε τρόπο δημοσίευσης ή / και γνωστοποίησης των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών της ιστοσελίδας της σε κανέναν τρίτο φορέα , πάντως τα στοιχεία που αφορούν τα αγοραστικά ενδιαφέροντα των χρηστών ουδέποτε δύνανται να γνωστοποιηθούν σε τρίτους .Γενικότερα, η ΗΗΗ διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών και δεν δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με εξαίρεση σχετικών διατάξεων του Νόμου .

Η εταιρεία αντισυμβάλλεται με τους παραπάνω ιστοτόπους και εταιρείες οι οποίες δεσμεύονται κατά την εκτέλεση των μεταξύ ημών συμβάσεων από τον Ν. 2251/1994 για την προστασία του καταναλωτή , ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις ηλεκτρονικές συμβάσεις , όπως έχει τροποποιηθεί με το Ν. 4242/2014 , το Ν. 4314/2014 , το Ν. 4364/2016 και όπως ισχύει σήμερα μετά των τελευταίων τροποποιήσεων. Ο πελάτης-τουρίστας ενημερώνεται για τα δικαιώματα του από τους παραπάνω αντισυμβαλλομένους μας κι έτσι πληρούνται οι απαιτήσεις ενημέρωσης κατά τον Νόμο.

Η εταιρεία αντισυμβάλλεται με τους παραπάνω φορείς οι οποίοι μεσολαβούν για τις on line κρατήσεις και δεσμεύονται από τον Ν. 2472/1997 για την Προστασία των προσωπικών δεδομένων του ατόμου όπως έχει τροποποιηθεί και όπως έχει συμπληρωθεί από τις Αποφάσεις του Προέδρου της επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και το Ευρωπαικό Δίκαιο (Οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ) και όπως ισχύει σήμερα .Τα δεδομένα των τουριστών παρέχονται στην εταιρεία μας από τους ως άνω προμηθευτές – κανάλια μόνον προς παροδική γνώση δική μας , τα στοιχεία των τουριστών παραμένουν στον εκάστοτε προμηθευτή – κανάλι που διαμεσολαβεί.

Η εταιρεία μας δεν προβαίνει σε κανενός είδους επεξεργασία ή φύλαξη αυτών. Αυτά παραμένουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της booking , της expedia ή της Syncrez και η ΗΗΗ κρατάει μόνον hard copy με αποσιωπημένα τα στοιχεία του κάθε ατόμου αποκλειστικά για το αρχείο των συναλλαγών της υπακούοντας στο Νόμο για την απόδειξη των συναλλαγών .Η κάθε επικοινωνία με τους πελάτες-τουρίστες γίνεται μέσω της πλατφόρμας των προμηθευτών και πάντα μέσα από το ασφαλές περιβάλλον της GOOGLE FOR BUSINESS το οποίο είναι επίσης πιστοποιημένο.


ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

Η εταιρεία δύναται να συμπεριλάβει στην ιστοσελίδα της links (δεσμούς) προς άλλους διαδικτυακούς τόπους ( websites ) τα οποία δεν ελέγχονται από την ίδια αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Εταιρεία HHH για τους Όρους Προστασίας των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών τους οποίους οι φορείς αυτοί ακολουθούν .

Η εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί cookies (μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη και χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη)για την αναγνώριση του επισκέπτη της ιστοσελίδας της .Ο επισκέπτης / χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιον τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης αυτής σε καμία περίπτωση .

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Η εταιρεία μας συνεργάζεται με τις εταιρείες που έχουν λάβει επίσημη πιστοποίηση με το πρότυπο PCI DSS και εφαρμόζουν την προβλεπόμενη πολιτική ασφαλείας η οποία αξιολογείται με συνεχόμενους ελέγχους . Το PCI DSS ή αλλιώς Payment Card Industry Data Security Standards είναι ένα κανονιστικό πλαίσιο με το οποίο πρέπει να συμμορφώνονται οργανισμοί οι οποίοι διαχειρίζονται , επεξεργάζονται ή μεταδίδουν δεδομένα χρεωστικών ή/ και πιστωτικών καρτών είτε άμεσα είτε έμμεσα (ως πάροχοι υπηρεσιών). Στο πλαίσιο αυτό οι συνεργαζόμενες με εμάς εταιρείες καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη δημιουργία και διατήρηση ενός ασφαλούς δικτύου μέσω :
1. Εγκατάστασης και διατήρησης παραμέτρων firewall για την προστασία δεδομένων των κατόχων πιστωτικών καρτών
2. Μη χρησιμοποίησης προεπιλογών από προμηθευτές για τους κωδικούς πρόσβασης του συστήματος και άλλων παραμέτρων ασφαλείας και προστασίας των δεδομένων των πιστωτικών καρτών
3. Προστασίας των αποθηκευμένων ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων του κατόχου των πιστωτικών καρτών
4. Κρυπτογράφησης όλων των δεδομένων των στοιχείων των κατόχων των πιστωτικών καρτών κατά τη διάρκεια της μετάδοσης της πληροφορίας σε ανοιχτά ή δημόσια δίκτυα. Διατήρησης σε ισχύ λογισμικού διατήρησης ευπάθειας
5. Ενημέρωση σε τακτά διαστήματα του antivirus λογισμικού
6. Ανάπτυξης και διατήρησης συστημάτων εφαρμογών με διαδικασίες ασφάλειας . Εφαρμογής αυστηρών μέτρων ελέγχου πρόσβασης
7. Περιορισμού της πρόσβασης σε δεδομένα της τράπεζας από χρήστες εξουσιοδοτημένους .
8. Ταυτοποίησης unique ID κάθε χρήστη με πρόσβαση σε υπολογιστή της τράπεζας
9. Φυσικού περιορισμού στα ευαίσθητα δεδομένα των κατόχων πιστωτικών καρτών . Παρακολούθησης και δοκιμών σε τακτά χρονικά διαστήματα του δικτύου.
10. Παρακολούθησης και ελέγχου σε όλους τους πόρους του δικτύου ως προς την πρόσβαση δεδομένων των κατόχων των πιστωτικών καρτών
11. Τακτικού ελέγχου των διαδικασιών και συστημάτων ασφαλείας και των πολιτικών ασφαλείας πληροφοριών
12. Δημιουργίας και διατήρησης πολιτικής αντιμετώπισης της ασφάλειας της πληροφορίας

Η ΗΗΗ από την πλευρά της αναλαμβάνει και μεριμνά ώστε η πρόσβαση στα στοιχεία των κατόχων των πιστωτικών καρτών να είναι απαγορευμένη. Η πρόσβαση απαγορεύεται σε όλο το εργαζόμενο στο συγκεκριμένο χώρο της εταιρείας προσωπικό , καθώς και στους επισκέπτες και σε κάθε τρίτο και το απαραίτητο κατά νόμο αρχείο συναλλαγών φυλάσσεται σε κλειδωμένο αρχείο ώστε αποκλείεται απολύτως η δυνατότητα σε κακόβουλα άτομα να αποκτήσουν πρόσβαση σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.

Η ΗΗΗ καταστρέφει τα στοιχεία των πιστωτικών καρτών- που περιέρχονται παροδικά σε γνώση της- μετά το τέλος της διαμονής του τουρίστα.
Όλοι οι υπάλληλοι της εταιρείας που ασχολούνται με εισπράξεις και πληρωμές έχουν εκπαιδευτεί σε όλες τις διαδικασίες και πολιτικές πληρωμής που ισχύουν για τις πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες. Ο κάθε εν λόγω υπάλληλος έχει υπογράψει με την Εταιρεία συμφωνητικό όπου επιβεβαιώνει ότι έχει λάβει γνώση των διαδικασιών και των υποχρεώσεων που προβλέπει η ελληνική και ευρωπαική νομοθεσία για τις κάρτες και στο οποίο αναφέρονται οι προβλεπόμενες εις βάρος του κυρώσεις σε περίπτωση αθέτησης του συμφωνητικού εκ μέρους του.
Η εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για αποτροπή επιθέσεων (hackers). Ο πελάτης πρέπει να γνωρίζει ότι η πλήρης αντιμετώπιση των επιθέσεων από τους hackers δεν είναι εφικτή από καμία Εταιρεία ή κρατικό οργανισμό παγκοσμίως . Η εταιρεία μας λαμβάνει όλα τα μέτρα που είναι διαθέσιμα και ενδεικνυόμενα για την αποτροπή τέτοιων επιθέσεων .

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της ιστοσελίδας της ΗΗΗ υπόκεινται στους παρόντες όρους και προυποθέσεις καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου (Ν. 2472/1997) για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Δεδομένων , το Π/Δ 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 Ν. 2819/2000 καθώς και του Ευρωπαικού Δικαίου (Οδηγίες 95/46/ΕΚ, 97/66 ΕΚ και οι πλέον πρόσφατες). Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του ίντερνετ όσο και του υπάρχοντος πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σύμφωνα με τα ζητήματα αυτά . Εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα , οφείλει να μην χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες προβολής της hellenichouse.com.

Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγει η ΗΗΗ για την επικοινωνία με τους χρήστες/επισκέπτες είναι τα ακόλουθα :Ονοματεπώνυμο ή Επωνυμία Επιχείρησης , διεύθυνση φυσικού προσώπου ή έδρα νομικού προσώπου , Πόλη και Χώρα διαμονής , Τηλέφωνο , εμάιλ και εφόσον υπάρχει από socialmedia: facebook. Τα στοιχεία της πιστωτικής τους κάρτας ζητούνται από την μεσολαβούσα διαδικτυακή εταιρεία on line κρατήσεων (κανάλια BOOKING.COM, EXPEDIA , SYNCREZ).Τα ανωτέρα αιτούμενα από την ΗΗΗ στοιχεία απαιτούνται και για την έκδοση των σχετικών παραστατικών (φορολογικών) και διατηρούνται στο οικονομικό Αρχείο Συναλλαγών της ΗΗΗ .

Η ΗΗΗ μπορεί να χρησιμοποιεί τα στοιχεία που αναφέρονται στο έντυπο registration rent form το οποίο υπογράφεται από τον επισκέπτη και αφορούν το είδος των παρεχόμενων καταλυμάτων και υπηρεσιών προκειμένου να καταγράφει τα αγοραστικά ενδιαφέροντα των επισκεπτών και να προβαίνει σε νέες προσφορές , εκτός εάν οι χρήστες των υπηρεσιών αυτών ζητήσουν να μην γίνονται τέτοιου είδους προσφορές. Τα στοιχεία που αφορούν τα αγοραστικά ενδιαφέροντα των χρηστών ουδέποτε δύνανται να γνωστοποιηθούν σε τρίτους .

Γενικότερα, η ΗΗΗ διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων των χρηστών και δεν δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο(φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με εξαίρεση σχετικών διατάξεων του Νόμου . Σε κάθε περίπτωση ο επισκέπτης / χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα προκειμένου να διασταυρώσει την τυχόν ύπαρξη προσωπικού του αρχείου , τη διόρθωση αυτού , την αλλαγή ή τη διαγραφή του .

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗ
Οι χρήστες έχουν λάβει γνώση και συμφωνούν ρητά ότι η ΗΗΗ , στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία , δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για καμία άμεση , έμμεση , περιστασιακή , έκτακτη ή επακόλουθη ζημία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά των ζημιών από απώλεια κερδών , υπεραξίας , χρήσης δεδομένων ή άυλες απώλειες που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης της ιστοσελίδας της ΗΗΗ , ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη ή νόμο που προβλέπει το αντίθετο , σε καμία περίπτωση δε η ΗΗΗ δεν φέρει ευθύνη αποζημίωσης για οποιεσδήποτε ζημιές ενδεχομένως προκληθούν από την χρήση ή την αδυναμία χρήσης της ιστοσελίδας της ΗΗΗ.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η ΗΗΗ διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή ή κατά καιρούς να τροποποιεί ή να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα κάποιες υπηρεσίες με ή χωρίς ειδοποίηση . Συμφωνείται ότι η ΗΗΗ δεν φέρει καμία ευθύνη απέναντι στους χρήστες ή σε οποιονδήποτε τρίτο για τυχόν τροποποίηση ,αναστολή ή διακοπή των υπηρεσιών. Εκτός εάν δηλώνεται ρητά το αντίθετο, οι νέες λειτουργίες που αυξάνουν ή βελτιώνουν τις τρέχουσες υπηρεσίες συμπεριλαμβανομένων και των νέων υπηρεσιών της ΗΗΗ θα υπόκεινται στους ισχύοντες όρους και προυποθέσεις χρήσης .

ΛΗΞΗ
Η ΗΗΗ διατηρεί το δικαίωμα ,κατά την απόλυτη κρίση της ,να διακόψει την πρόσβαση στην ιστοσελίδα της σε χρήστη όταν αυτός έχει παραβιάσει τους ανωτέρω όρους και προυποθέσεις χρήσης ή άλλως όταν κατά την κρίση της έχει προβεί σε μη αποδεκτή χρήση της ιστοσελίδας της.